UWAGA
to jest archiwalna wersja strony WPN-u!
za 10 sekund nastąpi przekierowanie na nowy adres:

www.wigry.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna  


  

  

Wędkowanie

  

Zarządzenie dyrektora WPN

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Ceny licencji

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

  

Zarządzenia dyrektora WPN

  

  

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 17 grudnia 2014 roku

  

w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

     

     

§ 1

  

1. ustalam zasady wędkowania określone w regulaminie amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 1.

2. ustalam opłaty uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego wg cennika stanowiącego załącznik nr 2.

3. licencje uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego można nabywać w uprawnionych punktach sprzedaży bezpośredniej, których wykaz znajduje się na stronie internetowej WPN-u (http://www.wigry.win.pl/it/wedkowanie.htm#miejsca).

  

§ 2

  

Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

  

§ 3

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 roku.

  

        

   

Regulamin amatorskiego połowu ryb

  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach WPN

 

 

1. Za amatorski połów ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego uważa się poławianie ryb wędką. Amatorski połów ryb nazywany jest w dalszej części niniejszego regulaminu wędkowaniem.

2. Wody WPN nie są udostępnione do łowiectwa podwodnego.

3. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz rzece Czarnej Hańczy, w granicach Parku, na odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji.

4. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach własnego łowiska i limitu dziennego, ale wyłącznie pod opieką opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.

5. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem.

6. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest jedną lub dwiema wędkami zwykłymi lub metodą spinningową, na zasadach określonych w punkcie 9 niniejszego regulaminu. Zimą z lodu wolno łowić na jedną lub dwie wędki spławikowe lub jedną wędką uzbrojoną przynętą sztuczną.

7. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako przynęty żywych oraz martwych ryb).

8. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga potokowego, a w okresie od 15 czerwca do 15 lipca zakaz połowu węgorza.

9. Połów szczupaka oraz połów na spining dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i Pierty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz połów na spinning jest zabroniony.

10. Wędkujących obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

11. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych roślinnością wynurzoną.

12. W jeziorze Wigry zabrania się wędkowania z brzegu oraz w stykającym się z nim pasem wody o szerokości 20 metrów (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce Hańczańskiej do półwyspu Łysocha. Zakaz ten nie dotyczy wędkowania z lodu.

13. Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 1 maja do 31 października i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej.

14. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy nie zarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania.

15. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w strefę roślinności wynurzonej (trzcinowiska) oraz w skupiska roślinności podwodnej o liściach pływających.

16. W jeziorze Wigry w okresie od zejścia lodu do 15 czerwca obowiązuje zakaz wędkowania z brzegu oraz z łodzi w 20 metrowym pasie wody (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) wokół wysp: Ordów, Ostrów, Krowa i dalej wzdłuż południowego brzegu do cypla w miejscowości Zakąty. Zakaz ten dotyczy także wysp Brzozowych oraz wyspy Kamień.

17. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest poniżej jeziora Wigry w granicach WPN-u. Na odcinku rzeki od Wysokiego Mostu do granicy WPN-u w miejscowości Studziany Las dopuszcza się stosowanie jako przynęty wyłącznie sztucznej muchy oraz przynęt roślinnych.

18. Obowiązują następujące wymiary ochronne:

  • płoć – do 15 cm,

  • okoń – do 15 cm,

  • leszcz – do 25 cm,

  • węgorz – do 50 cm,

  • szczupak – do 55 cm,

  • pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

19. Obowiązują następujące limity ilościowe:

  • szczupak i węgorz – po 2 sztuki w ciągu doby.

  • pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

20. Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestru połowów, który wydawany jest wraz z licencją w punktach sprzedaży.

21. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach WPN-u nieuregulowane niniejszym regulaminem określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

22. W przypadku utraty licencji duplikaty nie będą wydawane.

23. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym.

   

do góry

  

  

  

Opłaty

  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2014 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

  

CENY LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WĘDKOWANIA

NA WYBRANYCH WODACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

  

Opłaty za całoroczne licencje wynoszą:

  

za połów z brzegu i lodu - 210 zł,

za połów z brzegu, lodu i łodzi - 245 zł,

  

  

Ceny licencji okresowych wynoszą:

  

jednodniowe:

za połów z brzegu - 11 zł,

za połów z łodzi - 12 zł, (od 01.05 do 31.10).

za połów z lodu - 12 zł,

  

tygodniowe:

za połów z brzegu - 32 zł,

za połów z łodzi – 37 zł, (od 01.05 do 31.10)

za połów z lodu - 37 zł,

  

dwutygodniowe:

za połów z brzegu - 47 zł,

za połów z łodzi - 57 zł, (od 01.05 do 31.10).

za połów z lodu - 57 zł,

  

miesięczne:

za połów z brzegu - 68 zł,

za połów z łodzi - 89 zł,  (od 01.05 do 31.10).

za połów z lodu - 89 zł,

  

półroczne:

za połów z brzegu i lodu - 125 zł,

za połów z brzegu, lodu i łodzi - 150 zł.  

do góry

  

  

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich w roku 2014:

  

1. Firma Handlowo-Usługowa Kormoran Wojciech Czuper, ul. Sejneńska 6/2, 16-400 Suwałki (bazar miejski) tel. 506 401 640, godziny otwarcia: pn-pt. 8.00-17.00, so. 8.00-15.00,

2. Sklep Zoologiczny „Gradosfera” ul. Minkiewicza 15, 16-400 Suwałki , godziny otwarcia: pn-pt. 9.00-18.00, so. 9.00-15.00, ndz. 8.00-12.00

3. ZUH KEYS Elżbieta Jankiewicz ul. Andersa 9A, 16-400 Suwałki, tel.501 039 204

4. Sklep Wędkarski „REX”, UL. Noniewicza 85f, lok. 18, 16-400 Suwałki, godziny otwarcia: w sezonie zimowym 9.00-17.00, w sezonie letnim 8.00-18.00,

5. Sklep spożywczo-przemysłowy Agnieszka Milewska, Gawrych Ruda 95a, 16-402 Suwałki, tel. 667 897 351

6. Firma Handlowo-Usługowa Kormoran, Elżbieta Wasilewska, ul. Kopernika 3, 16-300 Augustów, tel. 87-643 05 75, godziny otwarcia: pn-pt. 8.00-17.00, so. 8.00-15.00,

7. Centrum Informacji Turystycznej WPN pn. - pt. godz.7 - 15 ,sb.- nd.  godz.9 -16, tel.87 563 25 62, 510 992 672.

8. Parking przy siedzibie WPN codziennie od godz. 9 - 18.

9. Leśniczy w Bryzglu - codziennie od godz.8 do 20, tel.519 992 685.

  

do góry

  

  

  


Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna