Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna  


  

  

Wędkowanie

  

Zarządzenie dyrektora WPN

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Ceny licencji

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

  

Zarządzenia dyrektora WPN

  

  

ZARZĄDZENIE NR 8/2013

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 16 grudnia 2013 roku

  

w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego

     

  

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zarządzam co następuje:

  

§ 1

  

1. ustalam zasady wędkowania określone w regulaminie amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 1.

  

2. ustalam opłaty uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego wg cennika stanowiącego załącznik nr 2.

  

3. licencje uprawniające do amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego można nabywać w uprawnionych punktach sprzedaży bezpośredniej, których wykaz znajduje się na stronie internetowej WPN-u (http:/www.wigry.win.pl/it).

 

§ 2

  

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

  

§ 3

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku.  

do góry

  

   

   

Regulamin amatorskiego połowu ryb

  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2013 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

  

  

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w wybranych wodach WPN

  

  

1. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz rzece Czarnej Hańczy, w granicach Parku, na odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji.

  

2. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest wyłącznie młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach własnego łowiska i limitu dziennego ale wyłącznie pod opieką opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.

  

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem.

  

4. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub metodę spinningową na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu. Zimą z lodu wolno łowić na dwie wędki spławikowe lub z mormyszką. Łowienie z lodu na przynęty sztuczne dozwolone jest przy użyciu jednej wędki.

  

5. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako przynęty żywych oraz martwych ryb).

  

6. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga potokowego, a w okresie od 15 czerwca do 15 lipca zakaz połowu węgorza.

  

7. Połów szczupaka oraz połów na spinning dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i Pierty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz połów na spinning jest zabroniony.

  

8. Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

  

9. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych trzcinami.

  

10. W jeziorze Wigry zabrania się wędkowania z brzegu oraz w stykającym się z nim pasem wody o szerokości 20 metrów (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy w Zatoce Hańczańskiej do półwyspu Łysocha. Fragment linii brzegowej wyłączonej z wędkowania przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Zakaz ten nie dotyczy wędkowania z lodu.

  

11. Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 1 maja do 31 października i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej.

  

12. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy nie zarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania. Odcinki brzegów, na których dozwolone jest cumowanie łodzi przedstawione są na mapce stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

  

13. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska.

  

14. W jeziorze Wigry okresie od zejścia lodu do 15 czerwca obowiązuje zakaz wędkowania z brzegu oraz z łodzi w 20 metrowym pasie wody (w miejscach gdzie roślinność wynurzona porasta brzegi pas wody wyłączony z wędkowania zaczyna się od skraju roślinności wynurzonej w kierunku środka jeziora) wokół wysp: Ordów, Ostrów, Krowa i dalej wzdłuż południowego brzegu do cypla w miejscowości Zakąty. Zakaz ten dotyczy także wysp Brzozowych oraz wyspy Kamień.

  

15. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest poniżej jeziora Wigry w granicach WPN-u. Na odcinku rzeki od Wysokiego Mostu do granicy WPN-u w miejscowości Studziany Las dopuszcza się stosowanie jako przynęty wyłącznie sztucznej muchy oraz przynęt roślinnych.

  

16. Obowiązują następujące wymiary ochronne:

płoć – do 15 cm.

okoń – do 15 cm.

leszcz – do 25 - cm.

węgorz – do 50 cm.

szczupak – do 55 cm.

pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

17. Obowiązują następujące limity ilościowe:

  

szczupak i węgorz – po 2 sztuki w ciągu doby.

pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

  

18. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach WPN-u nieuregulowane niniejszym regulaminem określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

  

19. W przypadku utraty licencji duplikaty nie będą wydawane.

  

20. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym wraz z późniejszymi zmianami.   

   

do góry

  

  

  

Opłaty

  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2013 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

  

CENY LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WĘDKOWANIA

NA WYBRANYCH WODACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

  

Opłaty za całoroczne licencje wynoszą:

  

za połów z brzegu i lodu - 210 zł.

za połów z brzegu, lodu i łodzi - 245 zł.

  

  

Ceny licencji okresowych wynoszą :

  

jednodniowe:

za połów z brzegu - 11 zł.

za połów z łodzi - 12 zł. (od 01.05 do 31.10).

za połów z lodu - 12 zł.

  

tygodniowe:

za połów z brzegu - 32 zł.

za połów z łodzi – 37 zł. (od 01.05 do 31.10)

za połów z lodu - 37 zł.

  

dwutygodniowe:

za połów z brzegu - 47 zł.

za połów z łodzi - 57 zł. (od 01.05 do 31.10).

za połów z lodu - 57 zł.

  

miesięczne:

za połów z brzegu - 68 zł.

za połów z łodzi - 89 zł. - (od 01.05 do 31.10).

za połów z lodu - 89 zł.

  

półroczne:

za połów z brzegu i lodu - 125 zł.

za połów z brzegu, lodu i łodzi - 150 zł.  

do góry

  

  

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

  

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich w roku 2014:

  

1. Firma Handlowo-Usługowa Kormoran Wojciech Czuper, ul. Sejneńska 6/2, 16-400 Suwałki (bazar miejski) tel. 506 401 640, godziny otwarcia: pn-pt. 8.00-17.00, so. 8.00-15.00,

2. Sklep Zoologiczny „Gradosfera” ul. Minkiewicza 15, 16-400 Suwałki , godziny otwarcia: pn-pt. 9.00-18.00, so. 9.00-15.00, ndz. 8.00-12.00

3. ZUH KEYS Elżbieta Jankiewicz ul. Andersa 9A, 16-400 Suwałki, tel.501 039 204

4. Sklep Wędkarski „REX”, UL. Noniewicza 85f, lok. 18, 16-400 Suwałki, godziny otwarcia: w sezonie zimowym 9.00-17.00, w sezonie letnim 8.00-18.00,

5. Sklep spożywczo-przemysłowy Agnieszka Milewska, Gawrych Ruda 95a, 16-402 Suwałki, tel. 667 897 351

6. Firma Handlowo-Usługowa Kormoran, Elżbieta Wasilewska, ul. Kopernika 3, 16-300 Augustów, tel. 87-643 05 75, godziny otwarcia: pn-pt. 8.00-17.00, so. 8.00-15.00,

7. Centrum Informacji Turystycznej WPN pn. - pt. godz.7 - 15 ,sb.- nd.  godz.9 -16, tel.87 563 25 62, 510 992 672.

8. Parking przy siedzibie WPN codziennie od godz. 9 - 18.

9. Leśniczy w Bryzglu - codziennie od godz.8 do 20, tel.519 992 685.

  

do góry

  

  

  


Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna