UWAGA
to jest archiwalna wersja strony WPN-u!
za 10 sekund nastąpi przekierowanie na nowy adres:

www.wigry.org.pl

   

   

   

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

  

Wigierski Park Narodowy

i

Centrum Handlowo-Rozrywkowe

Suwałki Plaza

 

zapraszają na:


  

  

KONKURS PLASTYCZNY

"Leśne opowieści"

  

  

  

Regulamin Konkursu plastycznego „Leśne opowieści".

  

Organizatorem konkursu plastycznego „Leśne opowieści" jest Wigierski Park Narodowy i Centrum Handlowo-Rozrywkowe Suwałki Plaza.

  

I. CEL KONKURSU

Propagowanie walorów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego, wzbogacenie wiedzy na temat lasów Wigierskiego Parku Narodowego, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody, odwoływanie do nieprzemijających wartości jakie kształtują szacunek do przyrody i samych siebie.

  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

I grupa –do lat 10

II grupa –powyżej lat 10

 

Prace powinny być podpisane hasłem. W kopercie oznakowanej tym samym hasłem powinno znajdować się: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek (grupa wiekowa). Każdy z uczestników konkursu ma możliwość wyeksponowania swojej pracy wieszając ją na sznurze za pomocą klamer. Koperty, z danymi i hasłem na zewnątrz, można wrzucać do skrzyneczki ustawionej obok.

Tematem prac plastycznych jest przedstawienie za pomocą plastycznych form wyrazu leśnej historii.

Technika prac: rysunek kredką, tuszem, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

  

III. TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Prace można dostarczać codziennie w godzinach 10.00-17.00 do Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza, galerii mieszczącej się w starym budynku na I piętrze.

 

Konkurs trwa do dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

Ocena prac będzie dokonywana raz w tygodniu, w każdy czwartek tygodnia. Przyznane zostaną trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej.

  

IV. NAGRODY

Ogłoszenie wyników będzie następowało w każdy piątek miesiąca marca i kwietnia począwszy od dnia 25 marca 2011 r. Informacja o zwycięzcach będzie wywieszona na wystawie obok prac oraz na stronie internetowej www.wigry.win.pl.

Nagrody książkowe oraz dyplomy będą do odebrania w Administracji Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza w godzinach 10.00-16.00.

Prace pozostają na wystawie do 30 kwietnia 2011 roku.

  

V. DODATKOWE INFORMACJE

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego, w wydawnictwach własnych, wystawach i materiałach promocyjnych konkursu. Informacje o konkursie są również dostępne na stronie internetowej www.wigry.win.pl oraz zaprzyjaźnionych portalach informacyjnych.

Nadesłanych na konkurs prac organizator nie zwraca.

Werdykt jury jest ostateczny.

 

 

Tekst: Elżbieta Perkowska
 

   

   

Powrót