UWAGA
to jest archiwalna wersja strony WPN-u!
za 10 sekund nastąpi przekierowanie na nowy adres:

www.wigry.org.pl

 

  

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

 • Starostwo realizuje projekt „Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisało 7 potraw na Listę Produktów Tradycyjnych są to: sękacz sejneński, kołduny litewskie, chołodziec litewski (chłodnik), sery białe deserowe litewskie, chleb domowy na kalmusie (tataraku) z Puńska, soczewiaki sejneńskie oraz miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny. Na pozytywną opinię Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego, potrzebną do wpisu na Listę, czekają jeszcze kindziuk z Puńska, szczupak faszerowany, mrowisko, bliny po litewsku oraz cepeliny. Projekt finansowany jest przez program Phare 2003.

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

 • 19 stycznia w Jeleniewie odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek: „Hej kolęda, kolęda”. Zespoły ludowe z terenu powiatu przedstawiały tradycje bożonarodzeniowe, śpiewały kolędy i pastorałki, najlepsze zostały wytypowane do wzięcia udział w wojewódzkim przeglądzie w Hajnówce
 • 2 kwietnia w Kaletniku odbyły się IV Powiatowe Spotkania Zespołów Ludowych śpiewających pieśń wielkopostną.
 • 20 kwietnia rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A., samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich powiatu suwalskiego. Informacji o działalności LGD „Nasza Suwalszczyzna” udziela Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jarosław Rżany (tel. 566 70 35 w. 20, e-mail: drr@ares.suwalki.pl)
 • 21 kwietnia w świetlicy gminnej w Wiżajnach spotkali się uczestnicy VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Mama, Tata i Ja”. W etapie powiatowym, udział wzięło 16 dzieci z gmin: Wiżajny, Rutka-Tartak, Jeleniewo i Szypliszki. Czworo zostało zakwali. kowanych do udziału w etapie wojewódzkim, który odbył się 12 maja w Białymstoku.
 • 26 kwietnia - pod patronatem Starosty Suwalskiego i Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK - obchodzono 66 rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej – pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczynie. Po uroczystej mszy świętej w intencji poległych, pod pomnikiem pomordowanych w lesie k. Szwajcarii, złożono kwiaty i przypomniano historię TRZS. W uroczystości wzięły udział organizacje kombatanckie, rodziny poległych, przedstawiciele lokalnych samorządów, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz licznie przybyła młodzież.
 • 28 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki poznawczej: „Park w Dowspudzie – natura i historia”, zorganizowanej z inicjatywy Powiatu Suwalskiego w ramach projektu: „Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej”; współ. nansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, PFOŚiGW w Suwałkach, Nadleśnictwa Szczebra oraz Unii Europejskiej. Ścieżka, o długości ok. 1,6 km, przebiega przez zabytkowy park, w pobliżu ruin pałacu Paca. Przejście wytyczoną trasą to godzinny spacer w otoczeniu pięknej przyrody, w atmosferze zadumy nad czasami minionymi. Przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Podlaski Jarosław Schabieński, Dyrektor WPN Zdzisław Szkiruć, Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski oraz przedstawicielka młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Dowspudzie.
 • 28 kwietnia w Suwałkach została zarejestrowana Suwalska Organizacja Turystyczna, której celem jest promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Suwalszczyzna dołączyła do regionów realizujących zadania rozwoju turystyki we współpracy samorządami lokalnymi. Prezesem SOT został Mirosław Szyszko – przedsiębiorca z branży turystycznej.
 
Przecięcie wstęgi podczas otwarcia ścieżki
"Park w Dowspudzie - natura i historia" (fot. I.Rżany)
Przy ruinach pałacu Paca
(fot. I.Rżany)
          

URZĄD GMINY SUWAŁKI

 • 11 stycznia Urząd Gminy zorganizował choinkę dla dzieci z terenu gminy.
 • Od 17 do19 marca Gmina brała udział w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Celem uczestnictwa była promocja gminy i całego regionu.
 • W marcu Wójt ogłosił III edycję „Konkursu na Pisankę Wielkanocną” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Nadesłano 107 prac. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 10 kwietnia.

URZĄD GMINY KRASNOPOL

 • Trwa budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Krasnopolu oraz stacji telefonii komórkowej GSM,
 • Oddano do użytku dwie pracownie komputerowe w SP w Krasnopolu oraz SP w Mikołajewie,
 • Odnowiono wszystkie przystanki autobusowe na terenie gminy oraz wykonano 5 nowych przystanków na trasie Krasnopol – Suwałki,
 • Na drogach gminnych trwają remonty nawierzchni żwirowych.

URZĄD GMINY NOWINKA

 • Trwa budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Nowince. Wykonane zostaną: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią, 2 boiska do piłki ręcznej i koszykowej, plac zabaw, parking dla samochodów osobowych i autobusów wraz z obsadzeniem zielenią. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik: wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku prawie 3 km oraz chodnika na długości prawie 600 m. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach ZPORR.
 • Opracowano dokumentację na zwodociągowanie i skanalizowanie miejscowości Krusznik, Ateny, Walne, Danowskie i Monkinie. Dzięki stacji ujęć wody i oczyszczalni ścieków w Bryzglu, jeziora Wigry, Blizno i Blizienko będą chronione przed zanieczyszczeniami.

STAROSTWO POWIATOWE w AUGUSTOWIE

 • 16 lutego - Starosta Franciszek Wiśniewski i Wicestarosta Jarosław Szlaszyński podpisali umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Augustowskim a Białostockim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Umowa przewiduje współpracę przy organizowaniu konferencji naukowych, wystaw oraz wydawaniu publikacji zawierających wyniki badań naukowych IPN dotyczących terenów Augustowszczyzny, a także wspólne opracowywanie projektów edukacyjnych i prowadzenie różnych form doskonalenia dla nauczycieli historii.
 • Starostwo uczestniczyło w „Akcji społecznej dla samorządów «Przejrzysta Polska»”, która ma na celu promowanie uczciwości i skuteczności działania urzędu, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz poprawę jakości życia publicznego. Certyfikat ukończenia Akcji otrzymały 403 urzędy gminne, miejskie i powiatowe z całej Polski, w tym 13 z województwa podlaskiego (więcej na stronie: www.augustowski. home.pl).
 • 6 i 7 marca firma Polska Izba Handlu Zagranicznego „Certyfikacja” sp. z o.o. przeprowadziła w Starostwie pierwszą kontrolę, która wypadła pomyślnie. Posiadany przez Starostwo certy. kat PN–EN ISO 9001:2001, został utrzymany. Bardzo wysoko zostało ocenione otwarcie Biura Obsługi Klienta i wprowadzenie kart informacyjnych dla interesantów.
 • 27 marca w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie, zorganizowano eliminacje powiatowe XII Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do konkursu zgłoszono 22 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jury wyłoniło ósemkę finalistów i jednogłośnie orzekło, że Najlepszą Wspaniałą jest Michalina Buczel, która będzie reprezentować Powiat Augustowski w eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie oraz podczas gali finałowej konkursu we Wrocławiu.
 • W ramach projektu „Poznajmy się - spotkanie młodzieży polskiej i białoruskiej na szlakach Puszczy i Kanału Augustowskiego”, Starostwo wydało album „Kanał Augustowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość”. Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom finansowym z Narodowego Programu dla Polski, Funduszu Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, edycja 2003. Projektowi patronuje Stowarzyszenie Euroregion Niemen.

   

   

   

Opracowanie: Małgorzata Huszcza 

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł