UWAGA
to jest archiwalna wersja strony WPN-u!
za 10 sekund nastąpi przekierowanie na nowy adres:

www.wigry.org.pl

Biebrzański Park Narodowy

Dzień w parku

Jeżeli mamy do dyspozycji tylko 1 dzień, możemy wyruszyć na dwie ścieżki Terenowego Ośrodka Edukacyjnego (ok. 3 godz.) oraz zwiedzić Muzeum Twierdzy Osowiec (minimum 2 godz.). Trasa rozpoczyna się przy siedzibie BPN-u i prowadzi ścieżką „Las” do wieży widokowej. Na wiosennych rozlewiskach możemy obserwować wiele gatunków ptaków wodno-błotnych. Dalej, po przejściu mostu na Biebrzy, idąc wzdłuż ruin jednego z fortów XIX-wiecznej Twierdzy Osowiec, dojdziemy do wieży widokowej i drewnianych kładek przez tereny bagienne. Trasa kończy się na wieży widokowej przy Kanale Rudzkim, skąd wracamy do siedziby parku, aby udać się z wcześniej umówionym przewodnikiem do Muzeum Twierdzy Osowiec.

Tydzień w parku

I DZIEŃ: zwiedzanie ścieżek Terenowego Ośrodka Edukacyjnego BPN–u, a następnie Muzeum Twierdzy Osowiec.

II DZIEŃ: wycieczka piesza szlakiem „Grobla Honczarowska” (od 4 do 6 godz.) – przejście od „Carskiej Drogi” do wieży widokowej na bagnie Ławki w południowym basenie, przez zbiorowiska zaroślowe do otwartych terenów turzycowisk „Batalionowej Łąki”. Obserwacje łosi, bobrów, wodniczki i wielu innych biebrzańskich osobliwości.
    

Dane o parku

Lokalizacja: północno-wschodnia Polska, wzdłuż rzeki Biebrzy.
Powierzchnia: 592,2 km2
Wysokości: 100 - 122 m n.p.m.
Utworzony: 1993 
Typ krajobrazów: nizinny i płaski z bagnami (50%), łąki i murawy (18%), lasy i zarośla (26%). Na obrzeżach tereny wiejskie (6%).

  
Noclegi

Pola namiotowe położone wzdłuż szlaku wodnego rzeką Biebrzą, czynne od maja do września.
Leśniczówka BPN- u „Grzędy”: 5 pokoi 2 lub 3 osobowych.
Gospodarstwa gościnne: w nadbiebrzańskich wsiach i miasteczkach jest ich około 80.
Ośrodki wypoczynkowe i hotele w Goniądzu, Rajgrodzie, Mońkach oraz Woźnejwsi.

  
  

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
tel./fax. 86 2720 620, 2720 818
www.biebrza.org.pl
e-mail: biebrza@biebrza.org.pl, it@biebrza.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej przy BPN- ie
„Biebrza Eco-Travel” Katarzyna Ramotowska
Tel. + 48 86 2720 785
e-mail: eco-travel@biebrza.com

Przeprawa krów przez Biebrzę we wsi Brzostowo.
Fot. Jarosław Borejszo 

III DZIEŃ: wycieczka piesza szlakiem „Barwik-Gugny” (ok. 4 - 5 godz.) – szlak prowadzi od leśniczówki Barwik (parking, miejsce na biwak i ognisko) przez otwarte krajobrazy południowego basenu doliny Biebrzy. Możliwość obserwacji łosi, wielu gatunków ptaków, w tym dubeltów i żurawi. We wsi Gugny gospodarstwa agroturystyczne.

IV DZIEŃ: wycieczka piesza szlakami „Czerwonego Bagna” – obwodnica (18 km) i kilka szlaków łącznikowych. Na szlaki wyruszamy z leśniczówki Grzędy lub ze wsi Kopytkowo. Cel wycieczki to wieża widokowa na Wilczej Górze, skąd rozpościera się rozległy widok na basen środkowy Biebrzy. Nietrudno stąd zobaczyć łosie. Ze szlaków można podziwiać zarówno rozległe torfowiska, przepiękne fragmenty lasów, jak i ciągnące się pasmami wydmy. Warto też patrzeć pod nogi – łatwo wtedy dostrzec tropy wilków. 

Biebrza jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Fot. Artur Wiatr

V DZIEŃ: spływ kajakowy Biebrzą. Dla początkujących trasa Goniądz - Osowiec (ok. 3 godz.). Dla bardziej zaawansowanych odcinek Osowiec – Biały Grąd (ok. 3 godz. + powrót samochodem zabierającym kajaki 1 godz.), jest to najciekawszy odcinek Biebrzy dla miłośników ptaków. 

VI DZIEŃ: samochodem lub rowerem wokół basenu południowego (ok. 100 km). Z Osowca-Twierdzy wyruszamy na południe mało uczęszczaną „Carską drogą” lub szlakiem niebieskim wśród suchych borów sosnowych. Wśród atrakcji: wizyta we wsi Budy u „Króla Biebrzy”, wieża widokowa na bagnie Ławki, Góra Strękowa – punkt widokowy i miejsce pamięci walk z września 1939 r., grodzisko w Samborach, panorama bagien z punktu widokowego w Burzynie, przeprawa krów przez Biebrzę na naturalne pastwiska we wsi Brzostowo, droga ze wsi Mścichy do wieży widokowej na „Białym Grądzie”.

VII DZIEŃ: Wyprawa do północnego basenu Biebrzy. W Lipsku przejście „Szlakiem rękodzieła ludowego”, ewentualnie spływ tratwą na trasie Lipsk – Jałowo. W pobliżu Nowego Lipska ścieżki przyrodnicze po torfowiskach.

Centrum Edukacji i Zarządzania BPN w Osowcu-Twierdzy. Fot. Artur Wiatr

Tekst: Andrzej Grygoruk
Fotografie na okładce: Wiosenne rozlewiska Biebrzy w okolicach wsi Dolistowo; Biebrza to raj dla wędkarzy; Łoś (Alces alces) na Czerwonym Bagnie. Fot. Jarosław Borejszo (1,2), Grzegorz i Tomasz Kłosowscy (3)

OPracowanie graficane mapy: Grzegorz Kwiatkowski

Opracowanie www: KAJA Suwałki

Redaktor edycji Parki narodowe w województwie podlaskim: Jarosław Borejszo

© Wigierski Park Narodowy i Biebrzański Park Narodowy

Powrót do strony głównej